Друштво Математичара Србије
Подружница Шабац

О нама

Руководство:

Председник Подружнице математичара Србије: Срђан Стефановић

Управни одбор:

1. Мирјана Ћорилић, Шабачка гимназија

2. Верослава Вујановић, ОШ ,,Јанко Веселиновић''

3. Миољуб Исаиловић, ОШ ,,Николај Велимировић'', у пензији

4. Владан Костадиновић, Економска школа ,,Стана Милановић"

5. Срђан Стефановић, Математички факултет Универзитета у Београду

Надзорни одбор:

1. Драгана Максимовић, ОШ ,,Лаза К. Лазаревић''

2. Горан Ђурић, Шабачка гимназија

3. Синиша Мозетић, Шабачка гимназија, у пензији